Förbundsmöten, protokoll o.dyl

Marsträff med årsmöte den 31 mars kl 16
Plats: Rönnvik byagård i Kuni, Rönnviksvägen 69,
ca 2 mil längs riksväg 8 norrom Vasa.
Program: Kl 16 soppservering, kl 17 lagstadgat årsmöte,
kl ca 18.30 musik för lyssnande och dansande.
Intresserade musiker och grupper kan anmäla sig till
sekr. Britta 0500-260802 eller ordf. Bengt 050-5340821.