Vårvintersamling gemensamt med finlandssvenska spelmansförbundet i Vasa-Korsholm 21-22.3 2009

SDiF Vasa -09 (1)
Huvudkonserten hölls efter lördagens årsmöte på restaurang Silveria i Vasa. Här  sydösterbottningarna (fr.v.) Sven Söderlund, Thor Pantolin och Per-Erik Norrgård.

 

SDiF Vasa -09 (2)

Radarparet Glen Qvarnström (t.v.) – Johan Toivari presenterade sig nu för första gången i SDiF-sammanhang

 

 

SDiF Vasa -09 (3)

 

Vid söndagens gudstjänst i Korsholms kyrka uppträdde Max Portin (t.v.) med fiolisten Lars Hjerpe.

 

 

 

 

 

SDiF Vasa -09 (4)

 

Som postludium i kyrkan spelades en operauvertyr av F A Boieldieu av kvartetten Västfyran. Fr.v. Bengt Achrén, Börje Gröning, Johan Toivari, Tor Hanner.