Konserter vid höstsamlingen i Korsholm-Vasa i september 2005