Accord
Accord

OBS Aktuellt!

Läs nytt under Aktuellt.Förbundet

Svenska Dragspelsförbundet i Finland (SDiF) stiftades hösten 2002 med syfte att särskilt främja dragspelskulturen bland Finlands svenskspråkiga. Förbundet har samma uppgifter som ett typiskt nationellt dragspelsförbund, dvs att stimulera intresset för dragspelsmusik, lyfta fram dragspelets användbarhet för olika typer av musik, verka för samkänsla och samarbete mellan dragspelare och dragspelsvänner osv. SDiF strävar att förverkliga sina mål bland annat genom informationsverksamhet, gemensamma samlingar, kurser och resor (se § 2 i förbundsstadgan nedan).

Förbundet är officiellt registrerat sedan 2003 och leds av en styrelse med representanter från olika finlandssvenska regioner. Det har ett nät av regionala-lokala ombud, och även en rikssvensk kontaktperson. Regelbundna grundverksamheter som varit med ända från start är utgivning av tidningen Accord och anordnandet av årliga dragspelssamlingar.

Vi i förbundet tror på att musiken i alla dess olika former gör gott för alla människor. Vi älskar dragspelsmusik men välkomnar all slags musik.

Verksamhetens ekonomi vilar på medlemsavgifterna och bidrag från olika institutioner och sponsorer.

Du är välkommen som medlem i SDiF. För 20 € per år får du trevlig gemenskap, möjlighet att spela tillsammans och tre tidningar per år mm mm.Du får spela ditt eget instrument och även sjunga om du vill.

Läs mera...